(1)
Sharafiddinov, N. MILLIY STATISTIKA QO’MITASI. Мир исследований 2021, 3.