(1)
Ismailova, N. ELEKTROMAGNIT MAYDONINING QO‘LLANILISHI . Мир исследований 2021, 3.