(1)
Xidraliyeva, Z. IQON SHEVASIDA KO‘PLIKNI IFODALOVCHI SHAKLLAR . Мир исследований 2021, 3.