XIDRALIYEVA, Z. IQON SHEVASIDA KO‘PLIKNI IFODALOVCHI SHAKLLAR . Мир исследований, v. 3, n. 3, 23 дек. 2021.