[1]
Z. Xidraliyeva, «IQON SHEVASIDA KO‘PLIKNI IFODALOVCHI SHAKLLAR », Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.