Опубликован 2021-04-12

ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Аннотация


Eshitish qobiliyatini rivojlantirish darslarida AKTdan foydalanish bolalarga atrofdagi dunyoning axborot oqimlarida harakat qilishda yordam beradi. Zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda ma'lumot almashish imkoniyatini yaratadi. O'qish uchun ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi, o'quvchilarning bilim faolligini faollashtiradi.

Как цитировать


Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH DARSLARIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://journal.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/1190

Библиографические ссылки


Ta'limdagi axborot texnologiyalari: ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari / komp. T. P. Lunina, L. N. Gorbunova. Saransk: MRIO, 2004, 177s.

Lizunova L.R. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda umumiy nutqning kam rivojlanganligini tuzatish uchun kompyuter texnologiyasi / O'quv qo'llanma. Perm 2007 yil.

Shveikovskaya GD. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning bilim faoliyatini rivojlantirishda axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish [Matn] / GD Shveikovskaya // Yosh olim. - 2015. - № 16. - S. 436-440.

Kurevleva, N.V. Maxsus ta'limda ixtisoslashtirilgan kompyuter texnologiyalarini qo'llash [elektron resurs]. Kirish rejimi: http://www.vashpsixolog.ru

Mironova, A.A. Nogiron bolalar ta'limini modernizatsiya qilish tarkibidagi ixtisoslashtirilgan axborot texnologiyalari. [elektron manba]. Kirish rejimi: http://almanah.ikprao.ru

Yunusov, M. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(76). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6465

Yunusov, M. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6366

Yunusov, M. (2020). Методика обучения детей с нарушением слуха на основе мультимедийных средств. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(71). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6367

Axrorova, S. (2020). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6488

Yunusov, M. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6480

Yunusov, M. (2021). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://presedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/711

Majidov, J., & Majidova, G. (2020). SHAXS IJTIMOIY TARAQQIYOTIDA OILA MUHITINING O'RNI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2020). PSYCHOLOGICAL CRITERIA OF THE LEADER PERSONALITY. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2020). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. Архив Научных Публикаций JSPI.

Shirin Kamolova, Feruza Yusupova, THE IMPORTANCE OF COGNITIVE PROCESSES IN THE FORMATION OF A SCIENTIFIC WORLDVIEW AMONG STUDENTS, Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №17 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Shirin Kamolova, Формирование научное мировззрения студентов , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №25 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Shirin Kamolova, Иқтидорли ўқувчилар тарбияси ва айрим жиҳатлари , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №68 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Shirin Kamolova, Шахс шаклланишида оиланинг ижтимоий психологик жиҳатлари , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №78 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Shirin Kamolova, Баркамол авлодни тарбиялашнинг устувор йўналишлари, Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №51 (science.i-edu.uz, jspi.uz)

Авторы


Mirsaid Yunusov

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Eshitish qobiliyati, kompyuter texnologiyasi, maxsus ta’lim, vizual funksiyalar, polisensor tizim, multimedia, PowerpPoint dasturi, kar va zaif eshtuvchi bolalar, zamonaviy texnika, ijtimoiy moslashuv
Powered by I-Edu Group