Опубликован 2021-02-07

MAXSUS TA'LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Аннотация


Maxsus ta'lim vositasi sifatida kompyuter ham o'qituvchi, ham o’quvchi uchun yordamchi vazifasini o'tashi mumkin. O'qituvchi uchun bu avtomatlashtirilgan sinf jurnali, so'rovlar o'tkazish va o'quv natijalarini qayta ishlash vositasi, darslarga tayyorgarlik ko'rish va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish uchun vosita. O’quvchi uchun topshiriqlarni bajarish vositasi, ikkalasi uchun ham haqiqiy dunyoni modellashtirish vositasi

Как цитировать


Yunusov, M. (2021). MAXSUS TA’LIM JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING O’RNI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от https://journal.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/711

Библиографические ссылки


Kompyuternoye obucheniye i samoobucheniye. // Informatika i obrazovaniye, № 6, 1991.

Zamonaviy ta’limda raqamli tizimlarini qo’llash: filologiya va pedagogika soxasida zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari" xalqaro ilmiy-amaliy masofaviy konferensiya Toshkent 2020 yil may odilov doston zamonaviy axborot texnologiyalari nutq nuqsonlarini bartaraf etishda muhim omil sifatida.

, Novыye informasionnыye texnologii v obrazovanii i upravlenii uchebnыm zavedeniyem. // Kompyuterы v uchebnom prosesse, № 8, avgust 1996, strannыy spesialnыy jurnal dlya pыtlivыx umov lyubogo vozrasta, OOO "INTERSOSIOINFORM".

Yunusov, M. (2020). Методика обучения детей с нарушением слуха на основе мультимедийных средств. Архив Научных Публикаций SPI, 1(71). извлечено от https://science.i- edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6367

Yunusov, M. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(76). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6465

Akramova, X. (2020). АҚЛИ ЗАИФ ЎҚУВЧИЛАРНИ КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА МЕХНАТ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-9. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4013

Axrorova, S. (2020). HOZIRGI ZAMONDA AUTIZMLI BOLALARNING TA’LIM-TARBIYA MUAMMOSI . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6485

Axrorova, S. (2020). AUTIZMLI BOLALARGA TASHXIS QO’YISH USULLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6487

Axrorova, S. (2020). Медико-педагогические и психологические основы подготовки детей с синдромом аутизма к социальной жизни. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(74). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6488

Yunusov, M. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(75). извлечено от https://science.i- edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6480

Akramova, X. (2020). СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674

Л. М. Шипицына.Хрестоматия.Детский аутизм. Санкт-Петербург.1997

Muzaffarova, X. (2020). ДИДАКТИК ЎЙИН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ – ПЕДАГОГИК ФЕНОМЕН СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(92). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7483

Muzaffarova, X. (2020). АҚЛИ ЗАИФ БОЛАЛАР БИЛАН КОРРЕКЦИОН- РИВОЖЛАНТИРИШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШГА ЯНГИЧА ЁНДОШУВЛАР: UZ AKADEMIYA. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(92). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/7485

Muzaffarova, X. (2020). Oligofrenopedagogikada foydalaniladigan tadqiqot metodlari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(92). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6710

Muzaffarova, X. (2020). Ўзбекистонда баклавр педагогларни тайёрлашнинг инновацион моделлари. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(92). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6707

Muzaffarova, X. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularni maxsus ta’lim mussasalariga tadbiq etish . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(92). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6711

Muzaffarova, X. (2020). THE CORRECTIVE IMPORTANCE OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(94). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2537

Muzaffarova, X. (2020). DIZARTRIYANI BARTARAF ETISH BO’YICHA OLIB BORILADIGAN LOGOPEDIK TA’SIR TIZIMI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(90). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6306

Muzaffarova, X. (2020). БАДИИЙ АДАБИЁТ - БОЛАЛАР НУТҚИНИ РИВОЖЛАНИШИРИШНИНГ ОМИЛИ СИФАТИДА. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(88). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6825

Muzaffarova, X. (2020). Aqliy rivojlanishida muammosi bo‘lgan kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarning eshitish idrokini rivojlantirishda didaktik o‘yinlardan foydalanish . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(81). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6724

Muzaffarova, X. (2020). Maxsus maktablarida ma`naviy-ma`rifiy ishlarning o‘ziga xosligi . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(81). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6727

Muzaffarova, X. (2020). ESHITISHIDA NUQSONI BOR O’QUVCHILARIGA ARIFMETIK AMALLARNI BAJARISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(81). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6750

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik - korreksion ishlarni to‘g‘ri tashkillashtirish usullari. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(80). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6731

Muzaffarova, X. (2020). Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va ularga bo‘lgan talablar . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(80). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6737

Muzaffarova, X. (2020). Логопедик машғулотларда болалар сўз бойлигини ошириш бўйича тавсиялар. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(80). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6743

Muzaffarova, X. (2020). Duduqlanish va uni korreksiyalash bo’yicha olib boriladigan logopedik ishlar : Хотин-қизларнинг фан, таълим, маданият ва иновацион технологияларни ривожлантириш соҳасидаги ютуқлари 2019 йил 17-18 май 305 бет . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(72). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6304

Sharipov, S. (2020). ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR MAXSUS VA INKLYUZIV TA’LIM TIZIMIGA DEFEKTOLOG- KADRLARNI TAYYORLASH MASALALARI. Архив Научных Публикаций JSPI, 22(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/2142

Akramova, X. (2020). Ақли заиф ўқувчиларни компьютер технологиялари асосида мехнат кўникмаларини шакллантириш. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-9. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4013

Akramova, X. (2020). Коррекционно-педагогические обобенности формирование навыков здорового образа жизни у детей с умственной осталостью в семейных условиях. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/918

Akramova, X. (2020). Социально-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674

Akramova, X. (2020). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with Intellectual Disabilities. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682

Akramova, X. (2020). Методика формирования общих трудовых навыков у умственно отсталых учеников через компьютерные мультимедийные программы. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1-7. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3182

Akramova, X. (2020). Methods of developing general work skills in mentally retarded students through information programs. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/697

Akramova, X. (2020). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897

Akramova, X. (2020). Aqli zaif o`quvchilarda axborot dasturlari vositasida umumiy mehnat ko`nikmalarini shakllantirish metodikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/916

Akramova, X. (2020). Замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланиш - муваффакият гарови . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162

Akramova, X. (2020). Мактабгача ёщдаги болалар билан олиб бориладиган ижтимоий педагогик фаолият технологияси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3994

Akramova, X. (2020). Mehnat darslarida aqli zaif bolalar nutqini о‘stirishning о‘ziga xosligi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4025

Haqberdiyev, Jamoliddin. (2020). The importance of modern technical devices in the development of hearing. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(64). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6183

Haqberdiyev, Jamoliddin. (2020). Болаларнинг мактабга психологик тайёргарлиги масалалари . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(70). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6303

Haqberdiyev, Jamoliddin. (2020). The importance of cochlear implant in the educational system of children with hearing disorders . Архив Научных Публикаций JSPI, 1(80). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6742

Majidov, J. (2020). ПРОФЕССИОНАЛ ФУТБОЛ ЖАМОАЛАРИДА “ТРЕНЕР–СПОРТЧИ” ТИЗИМИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J., & Majidova, G. (2020). SHAXS IJTIMOIY TARAQQIYOTIDA OILA MUHITINING O'RNI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2020). PSYCHOLOGICAL CRITERIA OF THE LEADER PERSONALITY. Архив Научных Публикаций JSPI.

Majidov, J. (2020). Социальный интеллект как совокупность способностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе. Архив Научных Публикаций JSPI.

Авторы


Mirsaid Yunusov

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

Maxsus ta'lim, kompyuter texnologiya, mono-texnologiya, penetratsion texnologiya, multimedia va telekommunikatsiya, individual axborot maydoni, interaktiv rejim, modellashtirish
Powered by I-Edu Group